Сайт содержит аудио уроки с подробным описанием для быстрой постановки британского произношения и минимизации русского акцента.

Далее даны задания для работы с транскрипцией и списки полезных слов с транскрипцией.

Английские слова с транскрипцией по теме ЕДА МЯСО

Баранина  Mutton  ['mʌt(ə)n] 
Бекон  Bacon  ['beɪk(ə)n] 
Бифштекс Beefsteak [ˈbiːfˈsteɪk]
Буженина Boiled pork [bɔɪld pɔːk]
Ветчина, окорок  Ham  [hæm] 
Гамбургер Hamburger [ˈhæmbɜːgə]
Говядина  Beef  [bi:f] 
Грудинка Brisket [ˈbrɪskɪt]
Дичь Game [geɪm]
Домашняя птица  Poultry  ['pəultrɪ] 
Жареная курица Roast chicken [rəʊst ˈʧɪkɪn]
Заливной Jellied [ˈdʒelid]
Индейка  Turkey  ['tɜːkɪ] 
Колбаса  Sausage  ['sɔsɪʤ] 
Котлета Cutlet [ˈkʌtlɪt]
Кролик Rabbit [ˈræbɪt]
Курица  Chicken  ['ʧɪkɪn] 
Мясо  Meat  [mi:t] 
Обжаренный Roasted [ˈrəʊstɪd]
Отбивная Chop [ʧɔp]
Печень Liver [ˈlɪvə]
Подливка Gravy [ˈgreɪvɪ]
Почка Kidney [ˈkɪdnɪ]
Рёбра Ribs [rɪbz]
Ростбиф Rost beef [rəʊst biːf]
Свинина  Pork  [pɔːk] 
Сосиска  Sausage  [ə 'sɔsɪʤ] 
Студень Jelly [ˈʤelɪ]
Телятина  Veal  [vi:l] 
Фарш  Minced meat  [mɪnst mi:t] 
Фрикаделька Meatball [ˈmiːtbɔːl]
Ягнятина Lamb  [læm] 

 

ТЕМЫ 

НА ГЛАВНУЮ